641

مقالات(2)

سرمایه سخن ج 3
سرمایه سخن ج 3

سرمایه سخن ج 3

مجموعه حاضر سلسله سخنرانی های حجج اسلام آقایان مرحوم دکتر محمدابراهیم آیتی و مرحوم دکتر سید محمدباقر سبزواری که برای هشتاد روز سال تهیه شده (ماه رمضان سی مجلس، محرم و صفر 25 مجلس، بقیه ایام سال 25 مجلس) است که در سال 1339 به پیشنهاد آقای فروزانفر - رئیس دانشکده معقول و منقول (الهیات) - در سه مجلد جهت استفاده منبری ها در مجالس دینی و مذهبی چاپ شده است. چاپ اول این مجموعه سخنرانی از آقایان آیتی و سبزواری و جلد دوم سخنرانی آقای آیتی و جلد سوم سخنرانی آقای سبزواری است.
Powered by TayaCMS