681

مقالات(8)

شهادت نامه
شهادت نامه

شهادت نامه

فرهنگ الفبایی مفاهیم، حوادث، موضوعات و «معارف» حادثه «عاشورا» ست. نویسنده با استناد به متون تاریخی منابع روایی، ادعیه و زیارتنامه‏ها به تدوین مدخل‏ها و شناسه‏هایی پرداخته و مراحل زندگی، حوادث کربلا، خطبه‏ها، یاران و فرزندان و موضوعات و مقوله‏هایی که به گونه‏ای با امام حسین ارتباط دارند در این مجموعه گنجانده شده است. مطالب عمدتاً به صورت گردآوری و ترجمه و در بسیاری موارد داستان گونه است.
Powered by TayaCMS